Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422550 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hạnh_phúc_đ - ID: 1422550
 Name:  Hạnh_phúc_đ
 IP & Posted by:  23.241.218.46 on November 29, 2017 at 5:49pm
 Updated by:  November 29, 2017 at 5:51pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Rất đơn giản , sống thành thật , ngoại hình dễ nhìn và yêu thích màu tím
 Looking For:  Tìm một người đàn ông chững chạc , biết lo cho gia đình , Xin đừng đùa giỡn

Back | Send Email to Hạnh_phúc_đ (ID: 1422550)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.