Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422596 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lyly

 Lyly - ID: 1422596
 Name:  Lyly
 IP & Posted by:  103.199.42.30 on November 30, 2017 at 7:21am
 Updated by:  December 14, 2017 at 5:54am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tim một gia đình L he 0933283292
 Free Time:  Xem fim nghe nhac
 I Am:  Hoà đồng Dễ gần
 Looking For:  Tìm một người cùng chia sẽ Cuộc sống này Muốn tìm người thật lòng khó qa Mà ngược lại k ah Vậy ai mới là người thật sự đây

Back | Send Email to Lyly (ID: 1422596)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.