Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422621 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Elizabeth
 Elizabeth - ID: 1422621
 Name:  Elizabeth
 IP & Posted by:  104.129.18.45 on November 30, 2017 at 2:38pm
 Updated by:  December 12, 2017 at 1:53am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  California
 State/Province:  Nevada
 Zip:  75207
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Model
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 I Am:  Tôi là Elizabeth theo tên tôi sống ở California, một phụ nữ lo sợ của Thiên Chúa yêu thích chăm sóc và sẵn sàng cho bất cứ ai nghiêm túc đến vậy. Bạn có thể liên hệ với tôi trên hangout của tôi tại elizabethbellinger61@gmail.com hoặc Văn bản trên 2028666537 ...
 Looking For:  Một người đàn ông chân thật đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến một cuộc sống lâu dài với nhau.

Back | Send Email to Elizabeth (ID: 1422621)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.