Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422704 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hang

 Hang - ID: 1422704
 Name:  Hang
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on December 1, 2017 at 9:31pm
 Updated by:  May 14, 2018 at 12:23pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đang rảnh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn đi khỏi nơi này...
 Free Time:  Online ....ăn
 I Am:  Single mom....Cái gì cũng không được hihi
 Looking For:  Người sẽ luôn hỏi.. Em có sao không??? Trước khi hỏi hoặc làm điều gì đó ..

Back | Send Email to Hang (ID: 1422704)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.