Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422915 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to California
 California - ID: 1422915
 Name:  California
 IP & Posted by:  70.95.11.131 on December 4, 2017 at 12:29pm
 Updated by:  December 6, 2017 at 9:25pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92126
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer/Management
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lịch sử, vui vẻ, kính trọng phụ nữ... Kết bạn để tiến đến Hôn Nhân!!! Looking for friendship, lover leading to marriage!!!
 Free Time:  Đi xem phim, ăn uống, đọc sách, xem và chơi thể thao. Đi du lịch và làm việc từ thiện. Going to movie, dining out, reading, watching and playing sports. Travel & perform charitable activities.
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, ai gặp cũng mến, rất quan tâm, kính trọng & lo lắng cho người thân, người yêu & những người chung quanh...Hien tại còn độc thân và đang làm Kỹ Sư. Fun, charismatic, easy going, caring and respectful. Single and have never been married, currently working as an Engineer.
 Looking For:  bạn gái vui vẻ, xinh xắn, có ý chí, kính trên nhường dưới, biết lo cho bản thân và gia đình, có lòng nhân hậu đối với người nghèo, người lớn tuổi và người bị bệnh tật. Fun, charismatic, cute, responsible, respectful and good-hearted towards the less fortunate.

Back | Send Email to California (ID: 1422915)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.