Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phượng

 Phượng - ID: 1423014
 Name:  Phượng
 IP & Posted by:  14.161.19.151 on December 6, 2017 at 6:26am
 Updated by:  December 7, 2017 at 1:13am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ban tiến đến hôn nhân.minh tìm bạn đời tuổi từ 40 đến 65
 Free Time:  Đi chùa
 I Am:  Mình là người lao động.chiu cực chịu khổ.
 Looking For:  Người biết lo làm ăn.sdt của mình.không một,hai sáu,bảy một một,chín tám,ba tám

Back | Send Email to Phượng (ID: 1423014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.