Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423355 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tú Võ
 Tú Võ - ID: 1423355
 Name:  Tú Võ
 IP & Posted by:  183.81.10.57 on December 11, 2017 at 6:36am
 Updated by:  December 11, 2017 at 8:08pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  quản lý nhà hàng
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người tri kỷ, xác định mối quan hệ lâu dài
 Free Time:  đọc sách
 I Am:  tỷ mỹ, biết quan tâm và chia sẽ
 Looking For:  công việc ổn định, biết chia sẽ

Back | Send Email to Tú Võ (ID: 1423355)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.