Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim mai am
 Tim mai am - ID: 1423377
 Name:  Tim mai am
 IP & Posted by:  71.89.38.188 on December 11, 2017 at 8:20pm
 Updated by:  January 16, 2018 at 8:08pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim mái âm cho bản thân minh,thời gian trôi đi nhanh quá, không chờ 1 ai cuộc song cũng vội vã, minh khong thể cho minh may man. Nhưng minh hy vong may man se den voi minh,
 Free Time:  Di du lịch, nau an. Nghe nhac. Thich tay trong tay voi ngươi minh thương yêu di dao bien. Di du lịch cung nhau
 I Am:  Người song đơn giản, nhưng biết câu tien, hy vong cuộc song ve sau se tốt hon
 Looking For:  Tìm ban doi, nếu hop se di den hơn nhan.

Back | Send Email to Tim mai am (ID: 1423377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.