Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423399 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đoàn Hồng
 Đoàn Hồng - ID: 1423399
 Name:  Đoàn Hồng
 IP & Posted by:  123.21.133.253 on December 12, 2017 at 5:14am
 Updated by:  December 12, 2017 at 8:30pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lâu dài . Tâm sự . Chia sẻ.giao lưu
 Free Time:  Đọc báo . Nghe bolero. Làm việc nhà
 I Am:  Vui vẻ .hòa đồng .thật thà . Đặc biệt chung thủy
 Looking For:  Vui vẻ .hòa đồng. Biết lắng nghe....

Back | Send Email to Đoàn Hồng (ID: 1423399)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.