Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423417 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to poung9728531252
 poung9728531252 - ID: 1423417
 Name:  poung9728531252
 IP & Posted by:  41.212.89.216 on December 12, 2017 at 1:13pm
 Updated by:  December 12, 2017 at 8:35pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  chef
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tên tôi là Ann và tôi mới vào đây tôi muốn một người đàn ông sẽ yêu tôi và là với tôi cho đến khi phần còn lại của cuộc đời tôi cũng bạn có thể văn bản tôi trên (972) 853-1252 hoặc thêm tôi trên facebook https://www.facebook.com/millerpoung.nguyen.1
 Free Time:  Tên tôi là Ann và tôi mới vào đây tôi muốn một người đàn ông sẽ yêu tôi và là với tôi cho đến khi phần còn lại của cuộc đời tôi cũng bạn có thể văn bản tôi trên (972) 853-1252 hoặc thêm tôi trên facebook https://www.facebook.com/millerpoung.nguyen.1
 I Am:  Tôi là trung thực và thực và sẽ không bao giờ để người đàn ông của tôi
 Looking For:  Someone special

Back | Send Email to poung9728531252 (ID: 1423417)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.