Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423442 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yen

 Yen - ID: 1423442
 Name:  Yen
 IP & Posted by:  203.205.35.95 on December 12, 2017 at 10:42pm
 Updated by:  March 4, 2018 at 9:29pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết Bạn Và Kết Hôn
 Free Time:  đọc sách, xem phim, du lịch
 I Am:  ngoại hình dễ nhìn, trầm tính, là người nhạy cảm, sâu sắc
 Looking For:  Hiền, nghiêm túc, có trách nhiệm

Back | Send Email to Yen (ID: 1423442)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.