Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424051 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thúy Hoa
 Thúy Hoa - ID: 1424051
 Name:  Thúy Hoa
 IP & Posted by:  183.81.11.120 on December 21, 2017 at 9:41pm
 Updated by:  December 28, 2017 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tiền Giang
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đang hướng đến một công việc ổn định
 Free Time:  Lên mạng ,đọc sác,h trò chuyện bạn bè
 I Am:  Sống chân thật lạc quan và có ý chí cầu tiến vui vẻ hòa đồng
 Looking For:  Sống chân thật giản dị tình cảm và đặc biệt chung thủy

Back | Send Email to Thúy Hoa (ID: 1424051)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.