Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424175 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jolue Tran

 Jolue Tran - ID: 1424175
 Name:  Jolue Tran
 IP & Posted by:  171.253.133.71 on December 24, 2017 at 1:09am
 Updated by:  August 15, 2019 at 5:58pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tân Bình
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, phù hợp đi đến hôn nhân
 Free Time:  Chăm sóc gia đình, nghe nhạc, cafe
 I Am:  Hinh thức khá, Dịu dàng, thân thiện, chăm sóc gia đình.
 Looking For:  Phong Cách Lịch lãm, Chân tình, thật lòng, biết quan tâm, chia sẻ buồn vui, Sống Có trách nhiệm, biết cảm thông chia sẻ.

Back | Send Email to Jolue Tran (ID: 1424175)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.