Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424246 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lanna Le

 Lanna Le - ID: 1424246
 Name:  Lanna Le
 IP & Posted by:  171.249.152.188 on December 25, 2017 at 7:16am
 Updated by:  March 23, 2019 at 6:08am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tp. Hồ Chí Mi
 State/Province:  Vermont
 Country:  Vanuatu
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  xem Phim, đi du lịch, nghe nhạc, nấu ăn
 I Am:  năng động, vui vẻ và hoà đồng đam mê công việc vả thích đi du lịch
 Looking For:  hiền và hòa đồng, có công việc ổn định, trưởng thành biết quan tâm

Back | Send Email to Lanna Le (ID: 1424246)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.