Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424326 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim bạn gái

 Tim bạn gái - ID: 1424326
 Name:  Tim bạn gái
 IP & Posted by:  1.55.178.42 on December 26, 2017 at 11:37pm
 Updated by:  January 9, 2018 at 1:37am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm lại, phát triển và tìm 1 nữa
 Free Time:  Nghe nhạc, đàn hát vu vơ
 I Am:  Một người vừa thất bại, sống thật và thẳng tính
 Looking For:  Một bạn gái cùng hoàn cảnh biết chia sẽ và thông cảm, vị tha

Back | Send Email to Tim bạn gái (ID: 1424326)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.