Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424476 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Pham Xuan Dinh
 Pham Xuan Dinh - ID: 1424476
 Name:  Pham Xuan Dinh
 IP & Posted by:  171.250.128.145 on December 29, 2017 at 6:52am
 Updated by:  December 29, 2017 at 7:15pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hanh Chinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tim kiem nguoi phu hop de ket ban, cung nhu co the tien xa hon
 Free Time:  Play football, listen to music or go drinking coffee with friends
 I Am:  mình là một người thẳng thắn, có công việc ổn định, rất biết quan tâm và lắng nghe người khác,
 Looking For:  hiền lành, độc lập về tài chính và tự quyết định trong các mối quan hệ cũng như công việc

Back | Send Email to Pham Xuan Dinh (ID: 1424476)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.