Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424594 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Doanh nghiep
 Doanh nghiep - ID: 1424594
 Name:  Doanh nghiep
 IP & Posted by:  103.199.26.130 on December 31, 2017 at 4:17am
 Updated by:  January 14, 2018 at 7:27pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  CM-HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Doanh nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đạt được thành tích tốt trong năm 2017
 Free Time:  Xem tivi tin tức , trang trí lại nhà cửa và nấu ăn, thích đi du lịch xem nhung kiến trúc thời hiện đại
 I Am:  Sống tốt lành mạnh , chân thật ghét sự giã dối...
 Looking For:  những người bạn tốt chân thật lịch sự. 0167282932

Back | Send Email to Doanh nghiep (ID: 1424594)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.