Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quãng Anh
 Quãng Anh - ID: 1424625
 Name:  Quãng Anh
 IP & Posted by:  14.183.62.170 on December 31, 2017 at 9:07pm
 Updated by:  September 17, 2019 at 6:58am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  GVMN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri kỉ, hợp nhau sẽ tiến xa hơn
 Free Time:  Sẽ nói sau
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  1 người bạn tri kỉ,nói chuyện lịch sự , vui vẻ ...nếu hợp sẽ tiến xa hơn ...

Back | Send Email to Quãng Anh (ID: 1424625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.