Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 misa001 - ID: 1424648
 Name:  misa001
 IP & Posted by:  182.171.182.236 on January 1, 2018 at 4:43am
 Updated by:  January 3, 2018 at 8:40pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Osaka
 Country:  Japan
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Việt kiều sống ở nước ngoài đã lâu. Thành công trong sự nghiệp và có thu nhập tốt, ổn định. Thích đi du lịch, thể thao và nấu ăn.
 Looking For:  Muốn làm quen với các bạn nữ tuổi từ 35 đến 45, đang tự do. Nếu thấy hợp sẽ kết bạn lâu dài.

Back | Send Email to misa001 (ID: 1424648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.