Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424957 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to windy Quyen

 windy Quyen - ID: 1424957
 Name:  windy Quyen
 IP & Posted by:  27.68.12.184 on January 5, 2018 at 6:50pm
 Updated by:  January 5, 2018 at 10:59pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  RG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  :)
 Free Time:  làm việc mình thích
 I Am:  dễ thươg :)
 Looking For:  Lớn tuổi môt chút, công viec ôn định, quan tâm va yêu thuong ban gái. Nêu có ý định vui vẻ thi khong nên liên lac voi m .0923713974 so phone zalo mình

Back | Send Email to windy Quyen (ID: 1424957)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.