Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vinh Nguyen
 Vinh Nguyen - ID: 1425126
 Name:  Vinh Nguyen
 IP & Posted by:  68.203.150.149 on January 7, 2018 at 10:27pm
 Updated by:  January 20, 2018 at 8:09pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75098
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Telecom Technician/Ent
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ
 Free Time:  Tập thể dục, lên mạng, coi phim, nghe nhạc, du lịch, đi biễn, đi bơi, cấm trại và câu cá
 I Am:  Mình goá vợ và không có con, vui tính, hoà đồng, cởi mở, đơn giản và thích cuộc sống gia đình
 Looking For:  Tìm người bạn gái hiền, dể thương, thật lòng và thích nấu ăn đễ làm vợ anh suốt đời

Back | Send Email to Vinh Nguyen (ID: 1425126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.