Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425160 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngocmy
 Ngocmy - ID: 1425160
 Name:  Ngocmy
 IP & Posted by:  123.19.30.250 on January 8, 2018 at 5:32am
 Updated by:  March 20, 2018 at 9:40pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp kết hôn
 Free Time:  Đi chùa,xem tivi
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  Tìm bạn nam 50 tuổi đã ly hôn,độc thân,có ý định nghiêm túc lập gia đình

Back | Send Email to Ngocmy (ID: 1425160)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.