Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425170 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lane Nguyen

 Lane Nguyen - ID: 1425170
 Name:  Lane Nguyen
 IP & Posted by:  116.108.227.8 on January 8, 2018 at 8:01am
 Updated by:  October 27, 2018 at 8:29am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm chồng=> tạo một mái ấm gia dình, chia sẽ những vui buồn có nhau.
 Free Time:  làm những việc cần làm và những việc mình thích.
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng...
 Looking For:  Tìm nữa duyên còn lại, gắn kết với nhau tạo nên một gia đình....hạnh phúc ❤️😍❤️

Back | Send Email to Lane Nguyen (ID: 1425170)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.