Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425204 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mưa - ID: 1425204
 Name:  Mưa
 IP & Posted by:  115.74.171.31 on January 8, 2018 at 6:51pm
 Updated by:  March 19, 2018 at 12:14am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mở rộng lĩnh vực kinh doanh
 Free Time:  tìm hiểu các ngành nghề để phát triển
 I Am:  cầu tiến, luôn học hỏi
 Looking For:  người yêu và tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Mưa (ID: 1425204)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.