Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gái xinTìm B
 Gái xinTìm B - ID: 1425212
 Name:  Gái xinTìm B
 IP & Posted by:  99.203.26.42 on January 8, 2018 at 10:22pm
 Updated by:  January 9, 2018 at 2:10am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77072
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Beauty
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiiêu ngắn: Tīm bạn về Việt nam ăn tết . mục tiêu dài: muốn kiếm bạn nghiêm túc, nếu hợp muốn lâu dài
 Free Time:  Đi gym, thích nấu ăn, dọn đẹp nhà cửa, ...
 I Am:  Tôi llà gọn gàng, dễ thương, đàng hoàng, thật thà , chịu khó, sống có tiêu chí , cầu tiến ...
 Looking For:  Sạch sẽ, chân thành, chịu khó, đàng hoàng...

Back | Send Email to Gái xinTìm B (ID: 1425212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.