Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425236 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyên
 Nguyên - ID: 1425236
 Name:  Nguyên
 IP & Posted by:  58.186.236.133 on January 9, 2018 at 4:35am
 Updated by:  February 10, 2018 at 11:40pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tài chính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn chia sẻ vui buồn.
 Free Time:  Chạy bộ, dã ngoại, đọc sách và thăm bạn bè.
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng muốn giúp đỡ những người bất hạnh
 Looking For:  Bạn nữ dễ thương, hiền dịu...

Back | Send Email to Nguyên (ID: 1425236)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.