Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425353 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Văn
 Phạm Văn - ID: 1425353
 Name:  Phạm Văn
 IP & Posted by:  14.242.80.209 on January 10, 2018 at 4:24pm
 Updated by:  August 27, 2019 at 8:17pm
 Gender:  Gay
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dầu Giây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi là top gay ,Tìm bạn làm tình
 Free Time:  Coi phim sex, tìm bạn bú cu, làm tình
 I Am:  Tôi là người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, nhưng tình dục rất cao, mỗi ngày tôi đều làm tình ít nhất một lần
 Looking For:  Tìm người ở Dầu Giây hoặc Biên Hòa Đồng Nai hay ở trên mọi miền đất nước và cũng ham muốn tình dục như tôi.

Back | Send Email to Phạm Văn (ID: 1425353)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.