Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425510 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa hồng

 Hoa hồng - ID: 1425510
 Name:  Hoa hồng
 IP & Posted by:  116.106.149.206 on January 12, 2018 at 11:16pm
 Updated by:  January 19, 2018 at 9:21pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tân an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống....mong tìm được ai hiểu và thông cảm để tiến sâu hơn trong tình yêu....lâu dài sẽ tiến đến hôn nhân. Tìm moi quan hệ lâu dài
 Free Time:  Thường nghe nhạc...di càfê một mình....
 I Am:  Người vui vẻ hòa đồng. Thích sự chân thật. Nghiêm túc...dt +84988939085
 Looking For:  Hiểu hoàn cảnh....thông cảm chia sẻ cùng e...Người cho e bo vai...Có thể chăm sóc e suot cuộc đời...

Back | Send Email to Hoa hồng (ID: 1425510)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.