Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Timban4phuong - ID: 1425520
 Name:  Timban4phuong
 IP & Posted by:  97.86.247.235 on January 13, 2018 at 6:22am
 Updated by:  January 13, 2018 at 2:16pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Rochester
 State/Province:  Minnesota
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Self-employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn bốn phương và tiến xa hơn nữa
 Free Time:  Nấu ăn, outdoor activities,du lịch, watch TV
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng với mọi người
 Looking For:  Lo làm ăn biết nghĩ về tương lai, kết bạn tâm sự vui buồn. Mình chỉ nói chuyện với ai có hình.

Back | Send Email to Timban4phuong (ID: 1425520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.