Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lâm Hồ
 Lâm Hồ - ID: 1425534
 Name:  Lâm Hồ
 IP & Posted by:  1.54.117.235 on January 13, 2018 at 9:14am
 Updated by:  January 13, 2018 at 8:26pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại muốn chăm sóc cho gia đình và những ước mơ trước đây chưa làm được. Tương lai: Muốn giỏi giang hơn, làm được nhiều thứ hơn cho những ngươi quan trọng.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đọc sách
 I Am:  Đơn giản, dễ gần.
 Looking For:  Một người đơn giản từ tính cách tới suy nghỉ.

Back | Send Email to Lâm Hồ (ID: 1425534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.