Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425557 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 John - ID: 1425557
 Name:  John
 IP & Posted by:  162.210.197.224 on January 13, 2018 at 4:37pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Lyons
 State/Province:  New York
 Zip:  14489
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn đễ tâm sự. Nếu hợp sê tiến xa I like to always be responsible and i must achieve my target.
 Free Time:  Thường thi đi Gym hay đi đá banh, hay đi câu cá,làm vườn. I listen to news too and do a lot of reading.
 I Am:  Mình củng rất cởi mở và phải nói là người ít nói và hiền lành,hay giúp đỡ bạn khi gặp trỡ ngại. I honest, I like being myself. I am fun to be with and ready to listen to you at first before conclusion.
 Looking For:  Muôn Tim môt nguoi de tam su vui buon trong cuoc song , an ui chō nhau de tro thanh môt nguoi ban trį ky hieu và thong cám. Chō nhau.I want a honest and open woman.

Back | Send Email to John (ID: 1425557)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.