Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425896 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm 1 nửa
 Tìm 1 nửa - ID: 1425896
 Name:  Tìm 1 nửa
 IP & Posted by:  1.55.178.183 on January 18, 2018 at 6:06pm
 Updated by:  January 18, 2018 at 8:10pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sẽ nói sau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần tìm 1 nửa còn lại
 Free Time:  Xem phim, nấu ăn
 I Am:  Tôi là 1 người vui vẻ, dễ hòa đồng, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy.
 Looking For:  Tìm người thật lòng có cuộc sống ổn định, hiểu biết, cảm thông và chia sẻ tình cảm tế nhị. Biết quan tâm gia đình và hỗ trợ nhau những lúc khó khăn trong cuộc sống. Liên lạc qua số 0915837121

Back | Send Email to Tìm 1 nửa (ID: 1425896)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.