Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425903 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ms Huyen

 Ms Huyen - ID: 1425903
 Name:  Ms Huyen
 IP & Posted by:  14.175.154.39 on January 18, 2018 at 7:42pm
 Updated by:  March 21, 2018 at 9:46pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  danang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  business owner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Looking For:  Tìm một người vui vẻ có nền tảng giáo dục tốt, vì sống theo bản năng quá sẽ làm khổ gia đình, khổ người mình yêu và ngay cả chính bản thân mình! Đừng quá giàu mà cũng đừng quá nghèo, đủ tiền đi du lịch một năm vài lần là vui rồi :), đừng quá ù lì mà cũng đừng quá bóng bẩy , đừng quá đẹp trai nhưng cũng đừng có ma chê quỷ hờn mình cũng sợ. Tâm địa đừng có quá độc ác vì như vậy sống không được lâu hihi, I am looking for a tall man, who know what he wants and be able to get what he wants.

Back | Send Email to Ms Huyen (ID: 1425903)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.