Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425926 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tim ban
 tim ban - ID: 1425926
 Name:  tim ban
 IP & Posted by:  123.21.252.78 on January 19, 2018 at 4:41am
 Updated by:  January 28, 2018 at 7:16am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   lây công viec lam niem vui,lam dể thanh công hơn trên con đường sự nghiệp
 Free Time:   xem fim,đọc báo chơi thể thao
 I Am:   vui ve hoa đoòng song tinh cảm chân thật biết quy trọng tinh bbạn
 Looking For:  tim nguoi vui ve song đạo đức biet chăm lo gia đình va chân tình hiền hậu

Back | Send Email to tim ban (ID: 1425926)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.