Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425974 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa Kieu
 Hoa Kieu - ID: 1425974
 Name:  Hoa Kieu
 IP & Posted by:  27.3.129.18 on January 19, 2018 at 10:24pm
 Updated by:  August 2, 2018 at 4:37pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Du lịch vòng quanh thế giới
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, karaoke
 I Am:  Lạc quan, yêu đời, thích làm từ thiện, giúp đỡ mọi người
 Looking For:  Chính chắn, hoà đồng, giúp đỡ mọi người, cùng chung sở thích

Back | Send Email to Hoa Kieu (ID: 1425974)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.