Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426069 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Thành
 Nguyễn Thành - ID: 1426069
 Name:  Nguyễn Thành
 IP & Posted by:  103.199.23.82 on January 21, 2018 at 7:59am
 Updated by:  January 21, 2018 at 8:43pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn lâu dài
 Free Time:  Đọc báo cà phê với bạn bè
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng dễ gần :)
 Looking For:  Bình thường giản dị biết quan tâm

Back | Send Email to Nguyễn Thành (ID: 1426069)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.