Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426078 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TimAnhViet
 TimAnhViet - ID: 1426078
 Name:  TimAnhViet
 IP & Posted by:  99.61.70.38 on January 21, 2018 at 9:54am
 Updated by:  February 3, 2018 at 7:38pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  713000
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gia đình
 Free Time:  Đọc sách báo, xem ti vi, truy cập Internet, nghe nhạc, chăm sóc cây cảnh, đi ngắm cảnh
 I Am:  Ít nói nhưng sẽ nói nhiều khi gặp người hợp ý. Tự trọng. Biết trách nhiệm. Tôn trọng luật pháp và đạo đức xã hội. Yêu thiên nhiên và lòai vật.
 Looking For:  Bạn nam ở Saigon hay Miền Tây, điềm đạm, giữ chữ tín. Tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Đồng ý thay đổi nơi sinh sống.

Back | Send Email to TimAnhViet (ID: 1426078)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.