Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim anh 17

 Kim anh 17 - ID: 1426212
 Name:  Kim anh 17
 IP & Posted by:  14.240.11.77 on January 23, 2018 at 7:09pm
 Updated by:  February 15, 2018 at 12:47am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tân phú đồn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm nông nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn chung đường!
 Free Time:  Làm những gì m thích
 I Am:  Chưa bao giờ chịu dừng lại khi m còn có thể
 Looking For:  Một ng đàn oing tuổi trên 50. Cuộc sống đơn thân đang sinh sống tại huyện tân phú đồng nai .01257060974. Cám ơn bạn đã ghé xem hs của ka

Back | Send Email to Kim anh 17 (ID: 1426212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.