Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426279 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong Trinh
 Phuong Trinh - ID: 1426279
 Name:  Phuong Trinh
 IP & Posted by:  42.117.58.112 on January 24, 2018 at 9:19pm
 Updated by:  February 17, 2018 at 7:08pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn thấu hiểu nói chuyện, tâm sự.
 Free Time:  Xem ti vi, đọc sách, đi du lịch
 I Am:  Hơi ít nói nhưng vui vẻ.
 Looking For:  Vui vẻ, trung thực, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm

Back | Send Email to Phuong Trinh (ID: 1426279)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.