Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426281 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MUON-KET-HON
 MUON-KET-HON - ID: 1426281
 Name:  MUON-KET-HON
 IP & Posted by:  27.3.128.86 on January 24, 2018 at 9:47pm
 Updated by:  February 18, 2018 at 6:35am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  NHÀ QUÊ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  On dinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tui da li hon khong vuong ban gia dinh con cai. Tuổi that va hình that chu dung 70 ma noi 50 nha.
 Free Time:  Chi tra loi tin co kem HINH ẢNH va nghiem tuc tim ban. Viber:0996079527
 I Am:  Ghét :XẠO , NOI NHẢM, VÔ DUYEN.NGOẠI TÌNH VÀ QUA XẤU XÍ— THÍCH : SỰ TỬ TẾ, BẢN LĨNH, UY TÍN , CHUNG THUỶ
 Looking For:  TIM NGƯỜI PHU HOP VOI TOI, NOI ÍT LAM NHIỀU . NGOAI HÌNH TUONG ĐỐI DỄ NHÌN. CAO TREN 1m65....TUOI TU 45- 56

Back | Send Email to MUON-KET-HON (ID: 1426281)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.