Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cổ Văn Thọ
 Cổ Văn Thọ - ID: 1426795
 Name:  Cổ Văn Thọ
 IP & Posted by:  27.78.251.215 on February 1, 2018 at 1:32am
 Updated by:  February 1, 2018 at 11:44pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển buôn bán và kinh doanh.
 Free Time:  Nghe nhạc và tập thể dục và đọc sách
 Looking For:  Tìm một người để hiểu ý mình và tiến xa hơn trong cuộc sống.

Back | Send Email to Cổ Văn Thọ (ID: 1426795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.