Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426839 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Michelle - ID: 1426839
 Name:  Michelle
 IP & Posted by:  209.58.144.209 on February 1, 2018 at 12:56pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Fort Lauderdale
 State/Province:  Florida
 Zip:  32003
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Tôi đang tìm một, mở, người nghiêm túc, tự tin, vui vẻ, có trách nhiệm, đã sẵn sàng để kết hôn, hy vọng để tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc, an toàn với một người đàn ông tốt đẹp, tôi rất thích có một gia đình yêu thương trong một ngôi nhà đẹp, nơi mọi người cảm thấy tốt để về nhà đến, tôi nghĩ rằng một người phụ nữ phải chăm sóc chồng và con cái (gia đình) đầu tiên, tôi có một giấc mơ để gặp người mà có thể sống đời sống. 320 244-2838
 Looking For:  Tôi đang tìm một, mở, người nghiêm túc, tự tin, vui vẻ, có trách nhiệm, đã sẵn sàng để kết hôn, hy vọng để tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc, an toàn với một người đàn ông tốt đẹp, tôi rất thích có một gia đình yêu thương trong một ngôi nhà đẹp, nơi mọi người cảm thấy tốt để về nhà đến, tôi nghĩ rằng một người phụ nữ phải chăm sóc chồng và con cái (gia đình) đầu tiên, tôi có một giấc mơ để gặp người mà có thể sống đời sống.

Back | Send Email to Michelle (ID: 1426839)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.