Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427135 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Vô Thường - ID: 1427135
 Name:  Vô Thường
 IP & Posted by:  27.75.236.74 on February 6, 2018 at 7:02pm
 Updated by:  February 13, 2018 at 10:37am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kg chin tam một mo mo bon bay hai nam.
 Free Time:  Sống đơn giản để cuộc đời thanh thản.
 I Am:  Bình thường và giản dị.
 Looking For:  Chân thành, chân thật và chân tình.

Back | Send Email to Vô Thường (ID: 1427135)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.