Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Soul
 Soul - ID: 1427227
 Name:  Soul
 IP & Posted by:  162.253.131.43 on February 8, 2018 at 3:35am
 Updated by:  September 9, 2018 at 2:33am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu không được xây dựng từ những cảm xúc chân thành rồi thì cũng bởi những điều ấy mà lụi tàn.
 I Am:  Bạn có bao giờ tự hỏi rằng vì sao ngày nay một xã hội hiện đại với đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ mà lại có quá nhiều đôi lứa phải chia tay nhau sau một thời gian ngắn? Trong khi ngày xưa vào thời của ông bà và bố mẹ thì cuộc sống khốn khó về mọi mặt nhưng họ lại sống với nhau đến cuối cuộc đời được?
 Looking For:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không

Back | Send Email to Soul (ID: 1427227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.