Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Soul
 Soul - ID: 1427227
 Name:  Soul
 IP & Posted by:  162.253.131.43 on February 8, 2018 at 3:35am
 Updated by:  July 17, 2018 at 2:43am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu không được xây dựng từ những cảm xúc chân thành rồi thì cũng bởi những điều ấy mà lụi tàn.
 I Am:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không
 Looking For:  Em sẽ không tìm thấy được người hiểu mình muốn gì. Thay vào đó, em có thể thấy được điều họ muốn để dung hòa mà sống, sống bền.

Back | Send Email to Soul (ID: 1427227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.