Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427232 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân nguyễn
 Ngân nguyễn - ID: 1427232
 Name:  Ngân nguyễn
 IP & Posted by:  58.187.243.206 on February 8, 2018 at 4:48am
 Updated by:  February 8, 2018 at 6:54pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bảo lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên sell
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm một người phù hợp với mình để tiến tới hôn nhân và sống ở đất nước khác
 Free Time:  Thời gian rảnh tôi thường làm thêm việc nhà
 I Am:  Tôi hay cười hay giận như dễ quên không thù dai hòa đồng vui vẻ
 Looking For:  Biet quan tâm chăm sóc lo lắng cho gia đình nỗi lực trong công việc để ổn định cuộc sống

Back | Send Email to Ngân nguyễn (ID: 1427232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.