Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thảo
 Thanh Thảo - ID: 1427291
 Name:  Thanh Thảo
 IP & Posted by:  115.74.218.123 on February 9, 2018 at 4:10am
 Updated by:  May 18, 2018 at 11:04pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn dài lâu
 Free Time:  Nghe nhạc bolero
 I Am:  Hòa đồng + vui vẻ + thích công việc .siêng năng 0916 tám chín hai 109
 Looking For:  Chân thật, giản dị, siêng năng.lớn tuổi từ 50tuôi đến 65 tuổi

Back | Send Email to Thanh Thảo (ID: 1427291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.