Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427293 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jockey
 Jockey - ID: 1427293
 Name:  Jockey
 IP & Posted by:  81.57.227.111 on February 9, 2018 at 5:36am
 Updated by:  February 9, 2018 at 7:19pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thích kết bạn .
 Free Time:  làm những gì mình Thích,như đi du lịch, tròng trọt V.V.
 I Am:  Người có trách nhiệm,biết Thương lượng và góp ý với người chung sống.
 Looking For:  Cùng cách sống cùng chung 1 ý nghĩa chung 1 mục đích .

Back | Send Email to Jockey (ID: 1427293)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.