Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427379 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to andy anh tran

 andy anh tran - ID: 1427379
 Name:  andy anh tran
 IP & Posted by:  197.211.61.185 on February 11, 2018 at 4:05am
 Updated by:  February 19, 2018 at 9:06pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  73344
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Hoạt động quản
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  là một người kinh doanh thành công và làm cho một người chồng tốt cho gia đình tôi
 Free Time:  tôi làm bất cứ điều gì mà trong tâm trí của tôi.
 I Am:  Anh là một người đàn ông linh hoạt và rất lắng nghe lời khuyên. trung thực và chăm chỉ.
 Looking For:  Tôi muốn một người phụ nữ sẵn sàng cho cuộc hôn nhân và yêu thương gia đình.

Back | Send Email to andy anh tran (ID: 1427379)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.