Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phù Du
 Phù Du - ID: 1427422
 Name:  Phù Du
 IP & Posted by:  116.105.215.175 on February 11, 2018 at 8:46pm
 Updated by:  February 11, 2018 at 11:16pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống là vui!!!
 Free Time:  Làm tất cả mọi việc mình coa thể làm
 I Am:   Thận thiện, vui vẻ
 Looking For:  Những người bạn cùng " hội người già neo đơn -- không chín không năm sáu 2 năm một 1 bốn--

Back | Send Email to Phù Du (ID: 1427422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.