Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427447 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tricia Nguyen
 Tricia Nguyen - ID: 1427447
 Name:  Tricia Nguyen
 IP & Posted by:  14.169.46.187 on February 12, 2018 at 5:30am
 Updated by:  May 19, 2018 at 12:45am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người phù hợp để yêu thương, kết hôn
 Free Time:  chăm sóc nhà cửa, nấu ăn
 I Am:  tôi là người giản dị, chân thành, yêu thương gia đình, là người của gia đình. Sẽ nói thêm nếu có duyên.
 Looking For:  chân thành, đạo đức, hiểu biết, chung thuỷ xin đừng đùa giỡn trong tình cảm.

Back | Send Email to Tricia Nguyen (ID: 1427447)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.